Daikin Altherma

Daikin Altherma, rešenje za grejanje, hladjenje i toplu vodu ya domaćinstvo, koje povezuje podno grejanje, niskotemperaturne radijatore i fan coil jedinice.
Daikin ima više od 50 godina iskustva u proizvodnji vazdušnih toplotnih pumpi. Sve ugradjene inovacije omogućuju Vam visoku energetsku efikasnost sa minimalnim uticajem na životnu sredinu i sa minimalnim troškovima rada.
AirPur

Sve-u-jednom, grejanje + hladjenje + topla voda cele godine.
Pametno i energetski efikasno rešenje za Vaš dom.

 
Daikin Altherma je inovativni sistem koji greje, proizvodi toplu vodu za domaćinstvo, a čak i hladi prostor u Vašem domu. Pruža maksimalni komfor tokom cele godine.

Toplotne pumpe su takodje interesantna alternativa klasičnom gasu ili uljnim energentima za grejanje jer omogućavaju:
- upotrebu obnovljivih energenata kao što je spoljni vazduh
- veliku uštedu energije
- veliki doprinos smanjenu emisije CO2
- daju grejanje, hladjenje i toplu vodu za domaćinstvo

Toplotne pumpe trenutno predstavljaju najefikasniji sistem za unutrašnju upotrebu na tržištu, poslednja reč tehnike koja doprinosi i Vama i Vašem budžetu i prirodi.
         Rad Daikin Altherma sistema  

 
Sistem se sastoji od 4 komponente koje zajedno omogućavaju idealan komfor i temperaturu vode.
AirPur

1A - Spoljna jedinica: efikasno korišćenje energije vazduha. Spoljna jedinica izvlači toplotu iz spoljnog vazduha i prebacuje je unutra i omogućava grejanje. Kompaktna spoljna jedinica se lako instalira pošto nije potrebno bušiti ni kopati.

1B - Hydrobox: srce Daikin Altherma sistema: Hydrobox greje vodu koja cirkuliše kroz niskotemperaturne radijatore, sistem podnog grejanja ili fan coil jedinice, a omogućava i toplu vodu za domaćinstvo. Hydrobox može i da obrne ciklus i daje niske temperature vode i samim tim hladjenje prostora.

2 - Rezervoar tople vode za domaćinstvo: Specifični raspored komponenti sistema maksimizira energetsku efikasnost. Voda unutar rezervoara je primarno zagrejana termalnom energijom spoljnjeg vazduha, zahvaljujući razmenjivaču toplote povezanom na toplotnu pumpu. Ipak, dodatni element grejanja električnom energijom unutar rezervoara brine se ya dodatnu toplotu potrebnu za tuširanje, kupanje ili lavabo. U neophodnim intervalima voda se automatski greje na 70°C ili više čime se sprečava razvoj bakterija. Zahvaljujući Daikin Althermi ožemo stalno uživati u lepo toploj i bezbednoj vodi. U zavisnosti od potreba domaćinstva za toplom vodom, rezervoari se proizvode u 2 dimenzije.

4 - Solarni kit: solarni kit omogućava transfer solarne toplote u Daikin Altherma rezervoar tople vode preko spoljnog razmenjivača toplote. Za razliku od rezervoara sa 2 izmenjivača toplote, ovaj sistem omogućava da se ceo sadržaj rezervoara efikasno zagreva solarnom energijom, a po potrebi energijom toplotne pumpe.

Split

SPOLJNA JEDINICA:

- Kompaktna
- otporna na vremeneske prilike
- laka za instalaciju
- sadrži inverterom kontrolisan kompresor za energetski efikasnu kontrolu temperature
- vrste rada toplotne pumpe: grejanje i topla voda za domaćinstvo do -20°C spoljne temperature


Antikorozivna obrada izmenjivača toplote kao standard
Ova obrada garantuje i vidno povećava otpornost na kisele kiše i koroziju od soli.

Super performanse zahvaljujući inverter principa
Koeficijent perforansi (COP) Daikin Altherma toplotne pumpe je u većoj meri zahvaljujući Daikin inverter principu. Integrisani frekventni konverter prilagodjava rotacionu brzinu kompresora da bi se zadovoljili toplotni zahtevi. Stoga, sistem retko radi u punom kapacitetu a korisnik plaća samo ono što mu u stvari treba.

Scroll-kompresori dizajnirani su kao kompaktni, robustni, nisko-bučni, i garantuju optimalnu operacionu pouzdanost i efikasnost.

Split

HYDROBOX:

- Dostupan u 2 verzije: EKHBH samo za grejanje, EKHBX za grejanje i hladjenje
- Ugradjeni električni rezervni grejač za dodatnu grejanje tokom ekstermno hladnih spoljnih temperatura ili kao rezervi u slučaju problema sa spoljnom jedinicom
- 2 isključna ventila za sklapanje vodenog odvoda i dovoda
- Kompaktan i lak za instalaciju: sve komponente su unapred montirane, lako su dostupne za održavanje - Kačenje na zid je kao kod tradicionalnih gasnih grejača


Delovi sa šeme:
1. Izmenjivač toplote
2. Ekspanziona posuda
3. Cirkulator
4. Rezervoar sa rezervnim grejanjem
5. Ventil za ispuštanje vazduha
6. Veza rashladnog fluida
7. Veza rashladnog gasa
8. Veza dovoda vode
9. Veza odvoda vode
10. Manometar
11. Filter za vodu
12. Ventil za smanjivanje pritiska
13. Korisnički interfejs
14. Kutija sa prekidačima
15. Prekidač protoka

Grejanje i hladjenje
Ako odaberete Daikin Althermu sa unutrašnjom jedinicom EKHBX, ona ne samo da može da grejekuću već može i da je hladi. toplotna pumpa je tada opremljena sa everzibilnim 4-rosmernim ventilom, gde je rashladni ciklus reverzibilan i toplota se odvodi iz prostorija. Unutrašnja jedinica može da hladi prostorije preko podnog hladjenja ili fan coil jedinica.

Podesivi limiti temperatura
Da bi sprečili neipravna podešavanja, mogu se postaviti temperaturni limiti kako za hladjenje tako i za grejanje. Sa podnim hladjenjem, na pr., važno je da temperatura vode kontrolisana u zavisnosti od podnog elementa. Da bi sprečili problem kondenzacije, temperatura podnog hladjenja ne sme biti manja od 18°C. Za fan coil jedinice, temperatura vode moye da se spusti do 5°C.

 
Sistem se sastoji od 4 komponente koje zajedno omogućavaju idealan komfor i temperaturu vode.
AirPur

1A - Spoljna jedinica: Spoljna jedinica izvlači toplotu iz spoljnjeg vazduha i prebacuje je unutra. Kompaktna spoljna jedinica se lako instalira. Monobloc verzija spoljne jedinice obuhvata i kondenzacionu jedinicu i hydrobox, pojednostavljujući instalaciju a zadržavajući sve prednosti originalnog dizajna. Pošto se celo rashladno kolo nalazi u spoljnoj jedinici, nema potrebe za rashladnim cevima i posebnim rukovanjem ovim kolom. Daikin Altherma Monobloc tip može instalirati bilo koje lice obučeno od strane Daikina. Instalaciono vremeje takodje smanjeno pa su i torškovi instalacije manji.

1B - Hydrobox: srce Daikin Altherma sistema: Hydrobox greje vodu koja cirkuliše kroz niskotemperaturne radijatore, sistem podnog grejanja ili fan coil jedinice, a omogućava i toplu vodu za domaćinstvo. Hydrobox može i da obrne ciklus i daje niske temperature vode i samim tim hladjenje prostora.

2 - Rezervoar tople vode za domaćinstvo: Specifični raspored komponenti sistema maksimizira energetsku efikasnost. Voda unutar rezervoara je primarno zagrejana termalnom energijom spoljnjeg vazduha, zahvaljujući razmenjivaču toplote povezanom na toplotnu pumpu. Ipak, dodatni element grejanja električnom energijom unutar rezervoara brine se ya dodatnu toplotu potrebnu za tuširanje, kupanje ili lavabo. U neophodnim intervalima voda se automatski greje na 70°C ili više čime se sprečava razvoj bakterija. Zahvaljujući Daikin Althermi ožemo stalno uživati u lepo toploj i bezbednoj vodi. U zavisnosti od potreba domaćinstva za toplom vodom, rezervoari se proizvode u 2 dimenzije.

4 - Solarni kit: solarni kit omogućava transfer solarne toplote u Daikin Altherma rezervoar tople vode preko spoljnog razmenjivača toplote. Za razliku od rezervoara sa 2 izmenjivača toplote, ovaj sistem omogućava da se ceo sadržaj rezervoara efikasno zagreva solarnom energijom, a po potrebi energijom toplotne pumpe.

AirPur


SPOLJNA JEDINICA:

Daikin Altherma monoblok je dostupan u 2 verzije:

- samo grejanje i grejanje i hladjenje
- sa donjim pločnim grejačem
- jednofazni
- 35MBH, 48MBH, ili 54MBH


Delovi sistema sa šeme:

1. Visokoefikasni kompresor
2. Ekspanziona posuda
3. Rezervoar sa rezervnim grejanjem
4. Manometar (kolo vode)
5. Rashladna konekcija

Zaštita od mraza hidrauličkih delova:
Da bi zaštitili vodene cevi od smrzavanja, izolacija je postavljena za sve hidrauličke komponente, a poseban softver je primenjen da aktivira pumpu i rezervno grejanje ako je potrebno. Ovo sprečava smanjenje temperature vode ispod nivoa smrzavanja i minimizira upotrebu dodatnog glikola na cevima.

Ugradjeni električni rezerni grejač:
za dodatno grejanje rilikom ekstremno hladnih temperatura. Daikin Altherma Monoblok standardno je opremljen sa rezervnim grejaem od 6 kW, koji se može prilagoditi na 3 kW. Ako je potrebno, “in line” rezervni grejač od 6 kW može se montirati unutra (isto je prilagodljiv na 3kW do 3.5 kW).

 
- Dostupni u 2 kapaciteta: 190l i 300l za podne instalacije.
- Dizajn od nerdžajućeg čelika.
- 1 37/64" bez cfc-a zolacioni materijal (poliuretan).
- sadrži 2 grejna elementa: toplotni izmenjivač na dnu gde topla voda iz hydrobox-a cirkuliše i jedan dodatni električni grejač od 3kW na vrhu.
- termistor u rezervoaru topl vode kontroliše 3-smerni ventil i/ili ojačivač grejača preko hzdrobox-a

Anti-bakterjska funkcija
Da bi sprečili razvoj bakterija, rezervora tople vode je is equipped with an anti-bacteria function. Možete postaviti program tako da se voda zagreva do specifične temperature (standardno podešavanje je 70°C) u zadano vrednost jednog ili više dana u nedelji.

Fleksibla kontrola
Moguće je podesiti "prioritetno podešavanje" za proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Ovako će korisnik imati toplu vodu u svakom trenutku. Grejanje tople vode može se podesiti u skladu sa noćnom tarifom.

Regulacija uključivanja i isključivanja temperatura
Sami podešavate minimalnu i maksimalnu temperaturu kada voda u rezervoaru treba da se greje toplotnom pumpom.

Odlaganje isključivanja pojačivača grejača
Da bi se sprečilo prečesto uključivanje i isključivanje pojačivača grejača, možete dozvoliti sistemu da se isključi čim se dostigne maksimalna temperatura od maksimalno 4°C više od podešene temperature.

Nije neophodna veza za prirodni gas ili ulje i dimnjak.
 
Solarni Thermal Boiler
U proseku tokom cele godine sunce daje pola energije potrebne da zagrejemo vodu za domaćinstvo do željene temperature besplatno. Možemo koristiti solarnu energiju povezivanjem solarnog bojlera u Daikin Altherma sistem. Solarni bojler je termalni sistem solarne energije, gde se solarni zraci pretvaraju u toplotu. Toplota se sprema u rezervoar vode.

Solarni kit
Omogućava transfer solarne toplote u Daikin Altherma rezervoar tople vode preko spoljnjeg razmenjivača toplote. Za razliku od rezervoara sa 2 toplotna izmenjivača, ovaj sistem dozvoljava da se ceo sadržaj rezervoara efikasno zagreva solarnom energijom i ako je potrebno energijom toplotne pumpe.

Daikin Altherma solarni bojler:
- Solarni kolektor
- Mreža cevi i solarna pumpac - Rezervoar: standardni Daikin Altherma rezervoar za toplu vodu domaćinstva
- Solarni kit
- Dogrevač (Daikin Altherma toplotna pumpa koja takodje greje i dom)
Solar Kit

Daikin Altherma solarni bojler:
1. Solar kolektor
2. Hydrobox
3. Rezervoar tople vode za domaćinstvo
4. Solarni kit
5. Solarna pumpa

(Napomena: Solarni kit može se koristiti i kod Monoblok tipa Daikin Altherme)