LG
Post Pic

LG shvata koliki je značaj pouzdanosti proizvoda, kada kupci odlučuju o kupovini proizvoda koji će svakog dana koristiti. zbog toga kompanije LG proizvodi tehnološki napredne proizvode,koji su i efikasni i praktični. LG zadovoljava obe potrebe pomoću inovacija koje su usredsređene na zahteve kupca.
Ova filozofija prisutna je kod LG klima-uređaja, čija energetska efikasnost, vodeća na tržištu, omogućava kupcima manju potrošnju energije i manje račune za struju. Takve ekološke i ekonomične prednosti dopunjene su čitavim asortimanom tehnoloških karakteristika, poput njihove sposobnosti da rade snažno a da stvaraju izuzetno malo buke, čime omogućavaju da okruženje u vašem domu ostane tiho i dovoljno opuštajuće da da obezbedi najprijatnije uslove za spavanje.

Inverter
       
Post Pic Post Pic Post Pic
LG BIO ATHENA
LG DELUXE
LG ART COOL
Post Pic Post Pic  
LG NOVA
LG HERO serija
 
Standardni
       
Post Pic Post Pic Post Pic
LG BIO K-AH
LG NEO
LG ART COOL